Vattenkraftförsäkring

Har du ditt kraftverk rätt försäkrat? Du erbjuds kunskap den 11 maj i Halmstad. Kolla länken!

Samma dag är det studiebesök kl. 10.00 på Uniper´s (f.d. EON´s) gasturbin i Halmstads hamn. Vill du vara med på det, ska du anmäla ditt intresse till Lars-Åke Östergren 070-5475823 eller lingforsenkraft@telia.com senast den 3 maj!