ÅRSMÖTE 25 mars 2017

Hallands Vattenkraftförening

   Kallar till ÅRSMÖTE 25 mars 2017 kl: 10.00

Plats: Björkängs Vägkrog, Tvååker Varberg

 Dagens program:
Coco Dedering Länsstyrelsen Kalmar talar över ämnet
Kulturperspektiv på vattenkraft
tillsammans med Lena Berglund Länsstyrelsen Halland och
Bengt Spade.

Från Länsstyrelsen Halland medverkar landshövding Lena Sommestad eller länsrådet Jörgen Peters.
Länsstyrelsens möjligheter och skyldigheter i
tillståndsprocesserna
.

Anförande av riksdagsman Ola Johansson (C)
Paneldebatt i ämnet:
Hur kan vi tillsammans behålla och utveckla våra småskaliga kraftverk
Bertil Trobro Vramsåns vänner,
Bengt Axelsson Smålandsföreningen,
Johan Hillström Västra Götalandsföreningen,
Christer Hedberg Värmlandsförening och
Sven-Erik Vänneå Hallandsföreningen
Samtalsledare
Per Eliasson ordförande i Svensk Vattenkraftförening, SVAF

******************************************************************

Kostnadsfri lunch för medlemmarna intas ca 12.30
Dock får medföljande betala själva 

OBS: Anmäl till Lars-Åke Östergren att Du/Ni kommer till lunchen, på          telefon 0705 475823 eller mail: lingforsenkraft@telia.com

******************************************************************

Årsmötesförhandlingarna startar 14.00 Välkomna!