VATTENKRAFTENS VÄNNER BILDAD

Många har känt för att bilda en organisation för att stödja vattenkraften.

Orsaken är att man upplever att vattenkraften utsätts för osaklig kritik, märkliga tolkningar av lagregler och att tjänstemän i samhället betraktar vattenkraften som något som måste motarbetas, här finns fler exempel.

Att bilda en ideell förening till försvar av vattenkraften har funnits på flera håll och nu är den bildad, i Skåne men avsedd för hela landet.

Föreningen ska påvisa vattenkraftens fördelar för samhälle, miljö och klimat samt korrigera de osakliga påståenden om vattenkraftens skadlighet som framförs från vissa kretsar.

Föreningen har en interimsstyrelse bestående av
Jan Odby                 ordförande
Bertil Trobro
Hugo von Scheele

Årsavgiften är 250 kr, vilket kan sättas in på föreningens bankgiro 5022-1522.

Inbetalning under 2015 gäller även för 2016.

Den som är intresserad av att veta mer om föreningen och om medlemskap kan kontakta Jan Odby.
e-post jan.odby@arrod.se,  mobil 073 960 59 83