Om oss

Föreningen har till ändamål att bevaka intressen som är gemensamma för dem som äger och/eller brukar småskalig vattenkraft i Hallands län genom att informera allmänhet, politiker, beslutsfattare hos myndigheter och andra organisationer om den småskaliga vattenkraftens villkor och betydelse för länet genom föredrag, studiebesök, kurser samt diskussioner.

Medlem kan den bli som äger och/eller brukar småskalig vattenkraft i Hallands län och som är medlemmar i Svensk Vattenkraftförening (SVAF). 

Hallands vattenkraftförening har för närvarande 78 medlemmar. Vill du bli med? Kontakta någon i styrelsen!