Årsmöte 2016

Välkomna till årsmöte på Motell Björkäng 2016-04-02 kl 10:00. Flera intressanta punkter under dagen. Föreningen bjuder på lunch. Se kallelsen här!

Win-win i Herting

Föreningen bjöd 2015-09-20 in till den småskaliga vattenkraftens dag i Hertings kraftstation i Ätran, Falkenberg. Anläggningen genomgick en omfattande ombyggnad 2013 då den gamla dammvallen med ett större antal manuella luckor ersattes med två nya överfallsdammar och en passage för upp- och nedvandrande fauna. Hertingforsen garanteras nu ett minimiflöde på 11 m3/s. Flödesdata är enligt SMHI:s vattenwebb:

Flödesstatistik (1981-2010)
Total
vattenföring
[m³/s]
Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]
Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]
HQ50 296 312 307
HQ10 242 249 254
HQ2 181 177 192
MHQ 188 185 199
MQ 59,5 57,3 59,5
MLQ 15,4 14,3 9,24

Lite under 20 % av medelflödet går således i ”omlöpet” = den ursprungliga forssträckan.

Ingemar Alenäs, tidigare kommunekolog, har varit mycket engagerad i ombyggnadsprojektet, guidade ca 25 av dagens ca 50 besökare runt ”kungarundan”, Carl XVI Gustaf invigde den återställda forsen 2014-04-01.

Ingemar berättar om Ätrans 32 fiskarter
Ingemar berättar om Ätrans 32 fiskarter

Ingemar berättade informativt om att Ätran hyser 32 olika fiskarter som i huvudsak tidigare varit hänvisade till ett liv uppströms eller nedströms Herting och uppehöll sig speciellt om den sällsynta och rödlistade staksillen som hade fastnat på en krok här för leden. Störst betydelse har omlöpet dock fått för lax, havsöring, ål, havs- och flodnejonöga. Omfattande uppföljningsstudier genomförs av Karlstads universitet. Redan nu konstateras ökad laxförekomst vid en mätstation i Nydala kvarn, Köinge, i Högvadsån, där det finns statistik att jämföra med sedan 1950-talet.

Ingen guidning utan en god historia
Ingen guidning utan en god historia

Ingemar framhöll ekosystemtjänster och att det inte handlar om – antingen eller – utan – både och. D.v.s. vi kan framgångsrikt kombinera energiutvinning i ett naturligt kretslopp från vattnets fallande kraft med ett rikligt liv i våra vattenförekomster.

Historisk luckmanöver
Historisk luckmanöver
Inte bara laxar gillar den restaurerade Hertingforsen
Inte bara laxar gillar den restaurerade Hertingforsen

Salmo salar på G mot Nydala

Tack till Ingemar för guidningen och Falkenberg Energi som öppnade upp den över 100 år gamla ännu verksamma Herting 1 för studiebesök.

 

VATTENKRAFTENS VÄNNER BILDAD

Många har känt för att bilda en organisation för att stödja vattenkraften.

Orsaken är att man upplever att vattenkraften utsätts för osaklig kritik, märkliga tolkningar av lagregler och att tjänstemän i samhället betraktar vattenkraften som något som måste motarbetas, här finns fler exempel.

Att bilda en ideell förening till försvar av vattenkraften har funnits på flera håll och nu är den bildad, i Skåne men avsedd för hela landet.

Föreningen ska påvisa vattenkraftens fördelar för samhälle, miljö och klimat samt korrigera de osakliga påståenden om vattenkraftens skadlighet som framförs från vissa kretsar.

Föreningen har en interimsstyrelse bestående av
Jan Odby                 ordförande
Bertil Trobro
Hugo von Scheele

Årsavgiften är 250 kr, vilket kan sättas in på föreningens bankgiro 5022-1522.

Inbetalning under 2015 gäller även för 2016.

Den som är intresserad av att veta mer om föreningen och om medlemskap kan kontakta Jan Odby.
e-post jan.odby@arrod.se,  mobil 073 960 59 83

Vattenkraftens dag 2015

Klart med vattenkraftens dag den 20 september på Hertings kraftverk i Falkenberg.

Vi har under en följd av år genomfört dessa vattenkraftsdagar med god uppslutning från allmänheten som får en inblick i vår produktion av förnybar el.

Denna gång i samarbete med Falkenberg Energi som visar den ombyggda kraftstationen med unika horisontal gallerlösning samt avancerat omlöp.

Nu är det dags för småskalig Vattenkrafts dag

HVKRF_logoVattenkraftdagSöndagen den 20 sept. 2015 kl:10-14

Hertings Kraftverk Falkenberg

Välkomna

Hallands Vattenkraftförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök Laholms kraftverk

Ferenc Dali informerar
Ferenc Dali informerar

Hallands Vattenkraftförening var inbjudna av Statkraft till studiebesök på Laholms Kraftverk 17 juni 2015.

Ett tjugotal medlemmar och intresserade kom och fick genom en förträfflig information av guiden Ferenc Dali som visade oss runt.

Kraftverket är ur drift på grund av en omfattande renovering av turbinen som när den installerades 1932 var Europas största kaplanturbin med en slukförmåga på 180 m3/s. Vi fick möjlighet att ingående se turbinen efter att klättrat ner i sumpen och där kunde se de kraftiga turbinbladen och ledskenorna.

Då intaget inte ha några galler kan ganska stora saker passera turbinen, en skröna säger att en båt vid tillfälle passerade turbinen utan att gå sönder, detta vidimerades av Ferenc att det hade inträffat.

Studieresa 2015-05-16

Studieresa lördagen den 16 maj 2015 till norra Halland och Västra Götaland

Vi har bokat två minibussar som utgår från Laholm och Halmstad. Minibussarna tar 9 pers/st.

Vid behov försöker vi ordna en buss till eller gäller det att samåka för det är begränsat med parkeringsmöjligheter dit vi ska.

Hallands Vattenkraftförening subventionera delar av busskostnaderna priset blir 100:-/pers. och då ingår kaffe/fralla vid ankomsten till Ålgårda.

8.30                     Avresa från Shell Ängelholmsvägen 15 Laholm

9.00                     Avresa från Euro Stop Halmstad södra parkeringen närmast     rödljusen

9.40                     Avresa från Mc Donald´s Falkenberg C E6 / väg 154

10.15                  Avresa från Statoil Varberg Nord E6 / väg 41

10.50-12.00      Vi tar en kopp kaffe och en fralla när vi kommer till Ålgårda, därefter visning av kraftstationen med nytt omlöp och nytt intag

12.45-13.45      Helglunch på Restaurang Smakfullt i Bollebygd.

14.00-14.40      Visning Sångåsens kraftstation med en ny fullkaplanturbin från Vattenkraftbolaget (Peter Hed kommer att närvara) fallhöjd 20 m

14.50-15.30      Visning Gisslefors kraftstation nyligen elcertifikatrenoverad har en fallhöjd på 67 m och en tub som är 1200 m lång

15.30-                 Hemresa

Ägare till alla tre kraftstationerna är Forsnacken AB med Mikael Heineman

Data på Ålgårda m fl